Radonsanering

Radonsanering kan gå till på flertalet olika sätt. Metoden beror på vad man kommer fram till under radonbesiktningen. Under radonbesiktningen undersöks varifrån radonet härstammar och man kan på så vis utforma en plan för hur man ska komma till rätta med de höga värdena. 

Under radonsaneringen följer man helt enkelt den plan som utformats under besiktningen. 

I de flesta fall kan man sänka radonhalterna med relativt enkla och billiga metoder. En radonsug kan exempelvis, installerad och färdig i huset, kosta 35 000 kr och av det kan man sedan beviljas 15 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen.

Radonsugen som är den vanligaste metoden för radonsanering, då den kommer tillrätta med markradon som är den vanligaste orsaken till förhöjda radonvärden inomhus, skapar ett undertryck under hustes bottenplatta och leder ur radongasen på husets utsida. 

Välkommen

Välkommen till www.radonmatning.n.nu.

Lär dig om hur en radonmätning går till, vad en radonmätare är och om varför det är viktigt att mäta radon.  


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)